لوگوی نوند

اختلال مقطعی در ارسال پیامک در شماره‌های ۳۰۰۰

در حال حاضر برای چند دقیقه است که ارسال پیامک با اختلال روبرو شده. لطفا در حال حاضر از ارسال پیامک خودداری کنید

با دوستان و همکاران خود در میان بگذارید: