لوگوی نوند

افزایش قیمت پیامک‌های تبلیغاتی و خدماتی

به دلیل افزایش قیمت پیامک‌ها از سمت اپراتور، هزینه‌ی پیامک‌های ارسالی از ابتدای تیر ماه ۳۵٪ افزایش یافته است.

با توجه به این افزایش قیمت، جدول تعرفه‌های ارسال پیامک به‌روز شده و مبالغ هر بسته متناسب با این افزایش هزینه‌ها، زیاد شده است.

این افزایش تعرفه‌ها از روز ۱ تیر ۱۴۰۰ اعمال شده

با دوستان و همکاران خود در میان بگذارید: