لوگوی نوند

دریافت تعداد پیامک‌های دریافتی با وب‌سرویس

وب‌سرویس‌های نوند علاوه بر ارسال پیامک، امکاناتی هم برای دریافت پیامک دارند. از جمله‌ی این امکانات، دریافت تعداد پیامک‌های دریافتی جدید (نخوانده) است.

با دوستان و همکاران خود در میان بگذارید: