لوگوی نوند

دریافت پیامک‌های جدید با وب‌سرویس

نوند خدمات فراوانی را از طریق وب‌سرویس ارائه می‌کند. از جمله‌ی این خدمات امکان دریافت پیامک‌های دریافتی به شماره‌پیامک‌های شماست. در نتیجه شما می‌توانید نرم‌افزارهایی بنویسید که با پیامک بیشتر تلفیق شده‌اند

با دوستان و همکاران خود در میان بگذارید: