لوگوی نوند

رفع اختلال در ارسال پیامک به شماره‌های ۳۰۰۰

در حال حاضر ارسال پیامک به شماره‌های ۳۰۰۰ برقرار شده و تمامی پیامک‌های سابق نیز ارسال شده‌اند

اخبار مرتبط:

با دوستان و همکاران خود در میان بگذارید: