لوگوی نوند

قطع پیامک‌های تبلیغاتی در زمان انتخابات

در زمان انتخابات، پیامک‌های خدماتی ارسال و پیامک‌های تبلیغاتی متوقف شده‌اند

کاربران گرامی متاسفانه از صبح امروز و با شروع انتخابات، ارسال پیامک از شماره‌های تبلیغاتی متوقف شده. خواهشمندیم با توجه به این موضوع تا پایان زمان انتخابات پیامک تبلیغاتی نفرستید

اگر شماره‌ی شما خدماتی است، شما همچنان امکان ارسال پیامک پیامک‌های خدماتی را دارید و پیامک‌های خدماتی مانند سابق ارسال می‌شوند

با دوستان و همکاران خود در میان بگذارید: