لوگوی نوند

محدودیت ساعت ارسال پیامک تبلیغاتی

ازین پس پیامک‌های تبلیغاتی از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ۲۲:۰۰ ارسال می‌شوند و خارج از این بازه، پیامک ارسال نمی‌شود

بر طبق تنظیمات جدید، ارسال پیامک از ساعت ۲۲:۰۰ (۱۰ شب) تا ۷:۰۰ صبح روز بعد، از شماره‌های تبلیغاتی به شماره‌های همراه اول امکانپذیر نیست. همچنین با توجه به اینکه نوند پیامک‌های ارسالی را به محض رسیدن موعد صرف نظر از خدماتی یا تبلیغاتی بودن شماره، ارسال می‌کند، پیامک‌های ارسالی در این بازه‌ی زمانی، صبح روز بعد ارسال نمی‌شوند و هزینه‌ی آنها نیز از موجودی شما کسر می‌شود.

لذا خواهشمند است از ارسال پیامک در این بازه‌ی زمانی خودداری کنید

نکات مهم:

  • پیامک‌های ارسالی در بازه‌ی زمانی ۲۲:۰۰ تا ۷:۰۰ صبح به شماره‌های ایرانسل ارسال می‌شوند.
  • در صورتی که شماره‌ی شما خدماتی است، پیامک‌های شما در تمام ساعت شبانه‌روز ارسال می‌شوند
  • نوند بیشتر از ۱۰ سال است که خدمت تعیین بازه‌ی زمانی ارسال پیامک را ارائه می‌کند.
  • در صورتی که بازه‌ی زمانی ارسال پیامک را فعال کرده باشید، نوند از ارسال پیامک‌های شما در بازه‌ی مشخص شده، خودداری کرده، و آنها را بلافاصله پس از پایان بازه‌ی زمانی، ارسال می‌کند
  • در صورتی که نیاز دارید پیامک شما، علیرغم ارسال در بازه‌ی ۲۲:۰۰ تا ۷:۰۰، پس از این بازه به مخاطب ارسال گردد، لطفا محدودیت زمانی ارسال پیامک در نوند را فعال کنید.
  • برای فعالسازی محدودیت زمانی ارسال پیامک در نوند، در ارسال پیامک یکپارچه و مرحله‌ی تایید نهایی، محدودیت ساعتی ارسال پیامک را فعال کنید

با دوستان و همکاران خود در میان بگذارید: