لوگوی نوند

امکان داشتن یک شماره پیامک یا بیشتر با یک حساب کاربری

سازمان‌های بزرگ برای تفکیک بخش‌های مختلف، شماره‌های پیامک متفاوتی دارند. نوند این امکان را دارد تا با یک نام کاربری، بتوانید از چندین و چند شماره‌ی پیامک استفاده کنید.

استفاده از چندین شماره‌ی پیامک اخیرا که جداشدن شماره‌های خدماتی و تبلیغاتی یک نیاز اساسی شده است. چرا که به هیچ وجه نباید از شماره‌ی خدماتی، پیامک تبلیغاتی فرستاد وگرنه باعث لغو شماره‌ی خدماتی می‌شود.

در تمام پرسشنامه‌های ارسال، گزینه‌ی انتخاب شماره‌ی مبدا برای ارسال پیامک وجود دارد و شما می‌توانید مشخص کنید پیامک‌تان از کدام شماره ارسال شود. البته اگر شما فقط یک شماره داشته باشید، این گزینه به صورت پیش‌فرض انتخاب شده است. در زیر نمونه‌هایی ازین شماره‌ها را می‌بینید:

ورودی ۲ در پرسشنامه‌ی ارسال پیامک به اعضای دفترتلفن، فهرست شماره‌های پیامک‌فرست شما را نشان می‌دهد
ورودی ۵ در صفحه‌ی ارسال پیامک الگودار و فایل اکسل، امکان انتخاب یکی از شماره‌های پیامک‌فرست شما را به عنوان مبدا ارسال پیامک‌ها می‌دهد
ورودی شماره‌ی ۱ در پرسشنامه‌ی ارسال سریع پیامک و اس‌ام‌اس، امکان انتخاب یکی از شماره‌های پیامک‌فرست شما را می‌دهد
با دوستان و همکاران خود در میان بگذارید: