لوگوی نوند

نمایش نام فرستنده‌ی پیامک از دفترتلفن

نوند برای راحتی شما، در زمان دریافت پیامک، نام فرستنده‌ی پیامک را از دفترچه‌ی شخصی شما استخراج کرده و در پیامک دریافتی، ذخیره می‌کند. به این صورت شما به راحتی می‌توانید متوجه بشوید چه کسی پیامک را فرستاده. نام هر کس در کنار شماره‌ی فرستنده‌ی پیامک نمایش داده می‌شود:

در کنار شماره‌ی فرستنده، شما می‌توانید نام فرستنده را هم ببینید

دقت کنید! اگر در زمان دریافت پیامک، شماره‌ی گیرنده در بین اعضای دفترتلفن شما ثبت نشده باشد، نام گیرنده خالی خواهد بود. در این صورت دو گزینه دارید:

با دوستان و همکاران خود در میان بگذارید: