لوگوی نوند

ارائه‌ی گزارش و نمودار وضعیت پیامک‌ها

نوند پیامک‌های کارزار تبلیغاتی شما را ارسال می‌کند. بعد از ارسال شما می‌توانید با مراجعه به فهرست بسته‌پیامک‌ها، کارزار تبلیغاتی خود را پیدا کرده و در جزئیات آن، آمار کاملی از تعداد گیرندگان، تعداد پیامک‌ها، تعداد پیامک‌های تحویل شده، تحویل‌نشده، بدون تحویل و … را ببینید.

برای این منظور مطابق راهنمای فهرست بسته‌پیامک‌ها، بسته‌پیامک مد نظر خود را پیدا و سپس برروی لینک جزئیات کلیک کنید تا تصویر زیر نمایش داده شود:

صفحه‌ی جزئیات بسته‌پیامک ارسالی

در این صفحه جزئیات بسته‌پیامک ارسالی و پرسشنامه‌های مرتبط با تغییر برخی ویژگی‌ها آورده شده.

  1. در این بخش، متن یا الگوی پیامک نمایش داده می‌شود
  2. در این بخش، هزینه‌های ارسال پیامک آورده شده
  3. در بخش ۳ می‌توانید محدودیت ساعتی ارسال پیامک را تغییر دهید
  4. در بخش چهار می‌توانید زمان ارسال پیامک را تغییر دهید و تاریخ دیگری انتخاب کنید
  5. امکانات توقف، شروع مجدد ارسال و لغو ارسال پیامک در بخش ۵ قرار گرفته است
  6. بخش شش، نموداری از پراکندگی وضعیت پیامک به هر گیرنده است
  7. فهرست گیرندگان پیامک‌ها در چند روز اول بعد از ارسال
  8. پیامک‌ها بعد از چند روز بایگانی می‌شوند. برای دسترسی به گیرندگان پیامک که بایگانی شده‌اند از لینک‌های بخش هشتم استفاده کنید.

نمودار وضعیت پیامک‌های ارسالی به گیرندگان

در بخش ششم، نموداری معرفی شد. در این نمودار مشخص می‌شود چه تعدادی از گیرندگان، پیامک را دریافت کرده‌اند، چه درصدی دریافت نکرده‌اند و برای چه درصدی هنوز گزارش تحویل دریافت نشده.

با دوستان و همکاران خود در میان بگذارید: