لوگوی نوند

نوشته‌های دسته‌بندی «مقالات مرتبط با پیامک، تبلیغات، خدمات و …»

پیامک بخشی از زندگی مدرن شده است

بعد از ۳۰ سال از اولین پیامک و اس‌ام‌اس در سال ۱۹۹۲، هم‌اکنون پیامک به عنوان یک فناوری استاندارد و مورد استفاده‌ی عموم شناخته می‌شود

ادامه